top of page
AAAA01-GR00_AAAA03-GR00 (RGB).jpg

#YESHORSEWARE

Upptäck. Dela. Inspirera.
Välkommen – här delar vi bilder som våra vänner har taggat oss i med antingen @swe_horse.rugs eller #sehorseware.

#YESHORSEWARE #SEHORSEWARE


Vi älskar att se våra kunder upptäcka Sweden Horse Rugs och vårt breda sortiment. När vi ser något vi inspireras av ber vi ibland om lov att få använda den bilden i våra egna kanaler, då främst på hemsidan och i sociala medier. Den text som tillhör bilden, både bildtext och kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller att inte publicera om vi har fått lov att använda bilden.

Om du godkänner att vi publicerar din bild använder du hashtaggen #yeshorseware eller #sehorseware när du postar bilden, eller som svar i kommentarerna om vi har skickat en förfrågan att få använda den. Då godkänner du följande:

Du ger Sweden Horse Rugs (org.nr. 556353-1374), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bilder/inlägg, nedan kallade ”bilder”, som du har taggat eller svarat med #yeshorseware vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, affischer, annonser, e-post och annan kundkommunikation, butiksexponering och andra marknadsföringssyften.

Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Sweden Horse Rugs användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Sweden Horse Rugs från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Sweden Horse Rugs och alla personer som handlar för Sweden Horse Rugs räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: info@swedenhorserugs.com

bottom of page