top of page

Sweden Horse Rugs Kundklubb

Genom att gå med i Sweden Horse Rugs kundklubb accepterar du automatiskt våra medlemsvillkor samt villkor för marknadsföring och hur vi i enlighet med GDPR hanterar dina personuppgifter.

Dator: Logga in på kundklubben via "LOGGA IN" längst upp till höger.

Mobil: Logga in genom att trycka på de tre sträcken uppe i högra hörnet.

 

Medlemsvillkor för Kundklubb

Villkoren nedan gäller mellan Sweden Horse Rugs,

Organisationsnummer:  556353-1374 och privatpersoner.

 

Medlemskapet i Sweden Horse Rugs kundklubb ger dig följande förmåner:

 • Möjlighet att tjäna in rabatter

 • Ta del av unika kundklubbserbjudanden

 • Tidigare beställningar och köphistorik

 • Öppet köp i 30 dagar

 

Medlemsnivåer och förmåner:

Allmänt om Sweden Horse Rugs Kundklubb

 • För att bli medlem måste du skapa ett konto och registrera dig.

 • Du hittar inloggning till kundklubbsprogrammet högst upp till höger.

 • På "Mina sidor” kan du se:

  • Antal poäng du tjänat in under fliken "Mina belöningar".

  • Status för utbetalning av din kommande bonus.

  • Nuvarande medlemsnivå och antal poäng som du måste tjäna in under kommande period för att behålla din medlemsnivå.

  • Tidigare beställningar.

  • Önskelista.

 • Du måste vara inloggad och använda samma e-postadress för att få tillgodoräkna dina inköp.

 • Du kan inte tillgodoräkna dig poäng för tidigare köp gjorda innan du registrerat dig som medlem i kundklubben.

 • Sweden Horse Rugs ansvarar inte för och ersätter inte förlust av erhållna bonus.

 • Medlemskapet är personlig och kan endast användas av dig som registrerad medlem.

 • Förmåner som medlemskapet erbjuder gäller endast för privat bruk till det egna hushållet.

 • Medlemskapet är gratis.

 

Medlemsnivåer

 • Sweden Horse Rugs kundklubb har fyra medlemsnivåer; Brons, Silver, Guld och Diamond.

 • Varje 1 SEK i inköp ger dig 1 intjänad poäng.

 • Bronsmedlem blir du direkt efter du skapat ditt konto och registrerat dig.

 • När du tjänat in över 2000 poäng under 1 år får du medlemsnivån Silver.

 • När du tjänat in över 6000 poäng under 1 år får du medlemsnivån Guld.

 • När du tjänat in över 10 000 poäng under 1 år får du medlemsnivå Diamond.

 • Varje intjänad poäng får tillgodoräknas under kommande ettårsperioden, därefter förfaller de.

 • För att behålla din medlemsnivå behöver du regelbundet samla in poäng enligt nedan poängintervaller. Vid inaktivitet mer än 6 månader förbehåller vi oss rätten att annullera ditt medlemskap.  

 • Mängden insamlade poäng minskar med motsvarande summa vid eventuella returer av produkter.

 

Övriga villkor

 • Force majeure:
  Sweden Horse Rugs är inte ansvarig för att du som medlem inte kan utnyttja ditt medlemskap och dina förmåner under sådana särskilda omständigheter som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande.

 

Ändring av villkor

 • Sweden Horse Rugs förbehåller sig rätten att ändra innehåll och villkor i kundklubben.

 • En förändring enligt dessa villkor från Sweden Horse Rugs anses vara tillbörligt gjord då den har skickats till den e-postadress som kunden har registrerat sitt medlemskap med eller då förändringen har publicerats på https://www.swedenhorserugs.com/kop-leveransvillkor

 • Kunden anses ha blivit underrättad om förändringen dagen efter det att anmälan skickats till kundens e-postadress eller då förändringen har publicerats på https://www.swedenhorserugs.com/kop-leveransvillkor

 • Medlemskapets gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp av dig.

 • Vid upphörande av medlemskap utbetalas presentkort på poängsaldon över den vid aktuell tidpunkt gällande minimigränsen

 

Behandling av personuppgifter och köpinformation för marknadsföringssyfte

 • Genom att bli medlem godkänner du villkor och därmed lagring av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

 • Som medlem kan du komma att få information och erbjudanden via post och digitala kanaler.

 • Marknadsföring förekommer i form av kundklubbserbjudanden samt eventuell övrig information till din e-postadress.

 • Data sparas för att kunna kommunicera relevanta erbjudanden.

 • I marknadsföringssyfte kommer Sweden Horse Rugs lagra medlemmars köphistorik, tills den dag medlemmen skriftligt eller via e-post mailar en önskan om att ta bort all registrerad data, till info@swedenhorserugs.com

 • Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är medlem i Sweden Horse Rugs kundklubb och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 • För det fall att du själv aktivt väljer att avsluta ditt medlemskap raderas du inom fem (5) arbetsdagar efter din framställda begäran.

 

Vilka delar vi dina personuppgifter med

 • För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Sweden Horse Rugs till exempel företag som hanterar transport/frakt, IT-konsulter som anlitas för service och utveckling av våra system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål, i enlighet med de biträdesavtal som vi ingår med dessa företag. Biträdesavtalen reglerar även bland annat konfidentialitet och säkerhet för dina personuppgifter.

 • Sweden Horse Rugs kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 • Sweden Horse Rugs kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

 

Adressändring

 • Förändringar avseende adress eller övriga kontaktuppgifter kan du själv korrigera på ”Mina Sidor”

 

Avtalstid och uppsägning

 • Medlemskapet i kundklubben kan när som helst avslutas genom att du skriftligt kontaktar Sweden Horse Rugs kundservice på e-postadressen info@swedenhorserugs.com

 • Intjänade poäng makuleras då anmälan om avslutande av medlemskap har mottagits.

 • Sweden Horse Rugs kan avsluta medlemskap och annullera insamlad poäng samt presentkort på grund av missbruk och/eller annat beteende i strid mot god sed. Som missbruk betraktas bl.a. förbrytelser mot vilken regel som helst i dessa villkor.

 • Sweden Horse Rugs förbehåller sig även rätten att säga upp medlemmar som är inaktiva med av en månads  uppsägningstid. Intjänade poäng kan inte utnyttjas efter uppsägningstiden.

 

Kontakt

 

Har du frågor kring Sweden Horse Rugs Kundklubb, tveka inte att kontakta oss på info@swedenhorserugs.com 

 

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill begära rättelse eller återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss: info@swedenhorserugs.com

Sweden Horse Rugs org 556353-1374


 

Copyright © Sweden Horse Rugs

Senast uppdaterat 2023-05-16

brons

0-1000 poäng

2%

Ta del av unika klubberbjudanden

silver

1001-2000 poäng

5%

Ta del av unika klubberbjudanden

guld

2001-6000 poäng

8%

Ta del av unika klubberbjudanden

DIAMOND

10 000 poäng

10%

Ta del av unika klubberbjudanden

bottom of page